Cumhuriyet Mah. Gürbüz Sok.Niyazi Kara Apt.Zeminkat A Blok No:3 Kozan-Adana